THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

Nhu cầu thẩm định giá trị doanh nghiệp phục vụ mục đích M&A ngày càng nhiều đặc biệt là trong xu hướng toàn cầu hóa như hiện nay

Chi tiết
THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN VÔ HÌNH

Có rất nhiều nghiên cứu để đo lường phần đóng góp của thương hiệu vào giá trị của cổ đông, trong đó thành công nhất phải kể đến cuộc nghiên cứu “Những thương hiệu mạnh nhất toàn cầu” của Interbrand.

Chi tiết

Hỗ trợ tư vấn

Ms Na:

phone 0969739968

Phòng KD:

phone (08) 6682 9775

Tin tức nổi bật

Thông tin tuyển dụng