THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ MÁY MÓC THIẾT BỊ

 

Loại hình: Động sản

 

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

 

Thời điểm TĐG: Tháng 03/2015

 

 • Hỗ trợ tư vấn

  Ms Na:

  phone 0969739968

  Phòng KD:

  phone (08) 6682 9775

  Tin tức nổi bật

  Thông tin tuyển dụng