Giới thiệu chung

Hiện nay, theo xu hướng quốc tế, các giao dịch bất động sản đều được một tổ chức tư vấn độc lập tư vấn thẩm định giá để đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong quá trình giao dịch tài sản.

Chi tiết
Đối tượng thẩm định

Đối tượng, tài sản của hoạt động Thẩm định giá Bất động sản bao gồm: Các loại đất đai: đất ở, đất nông nghiệp, đất vườn, đất sản xuất kinh doanh, đất chuyên dùng, đất khác....

Chi tiết
Phương pháp thẩm định

Các phương pháp thẩm định giá Bất động sản bao gồm: Phương pháp thu nhập, Phương pháp chi phí, Phương pháp lợi nhuận...

Chi tiết
Mục đích thẩm định

Các mục đích của hoạt động thẩm định giá Bất động sản bao gồm: Mua bán, chuyển nhượng tài sản, Cổ phần hóa, mua bán, sáp nhận doanh nghiệp (M&A)...

Chi tiết
Hồ sơ thẩm định

Danh mục các hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thẩm định giá bất động sản bao gồm: Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng...

Chi tiết

Hỗ trợ tư vấn

Ms Na:

phone 0969739968

Phòng KD:

phone (08) 6682 9775

Tin tức nổi bật

Thông tin tuyển dụng