Phương pháp thẩm định

Ngày đăng: 27-04-2016 12:37:30 PM - Đã xem:

Các phương pháp thẩm định giá Bất động sản bao gồm:

 - Phương pháp thu nhập (còn gọi là phương pháp đầu tư hoặc phương pháp vốn hóa)

 - Phương pháp chi phí ( phương pháp giá thành)

 - Phương pháp lợi nhuận ( hay phương pháp hạch toán)

 - Phương pháp thặng dư (hay phương pháp phân tích kinh doanh / phát triển giả định)

 - Phương pháp so sánh,...

 • Các bài viết khác

  Hỗ trợ tư vấn

  Ms Na:

  phone 0969739968

  Phòng KD:

  phone (08) 6682 9775

  Tin tức nổi bật

  Thông tin tuyển dụng