Mục đích thẩm định

Ngày đăng: 27-04-2016 12:39:43 PM - Đã xem:

Các mục đích của hoạt động thẩm định giá Bất động sản bao gồm:

  -  Mua bán, chuyển nhượng tài sản.

  - Thế chấp, bảo lãnh, vay vốn ngân hàng.

  - Xác định giá trị tài sản, dự án đầu tư, giá trị thương hiệu...

  - Hạch toán kế toán, thanh lý tài sản, bảo hiểm, đền bù, giải tỏa...


  - Thẩm định tài sản phục vụ điều tra, xét xử, phân chia, tranh chấp tài sản,...

  - Liên doanh, thành lập, chuyển đổi hoặc giải thể doanh nghiệp.

  - Chứng minh tài sản để du học, du lịch, định cư, hợp tác, góp vốn...

  - Các mục đích thẩm định khác...

 • Các bài viết khác

  Hỗ trợ tư vấn

  Ms Na:

  phone 0969739968

  Phòng KD:

  phone (08) 6682 9775

  Tin tức nổi bật

  Thông tin tuyển dụng