Hồ sơ thẩm định

Ngày đăng: 27-04-2016 12:41:11 PM - Đã xem:

Danh mục các hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thẩm định giá bất động sản bao gồm:

 1. Đối với thẩm định giá nhà phố, căn hộ, đất nền
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở
 • Giấy phép xây dựng (nếu có)
 • Biểu đồ hiện trạng
 • Tờ khai lệ phí trước bạ (nếu có)
 • Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình (nếu có)
 
      2.   Đối với thẩm định giá công trình xây dựng
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
 • Giấy phép xây dựng
 • Hồ sơ dự toán (nếu có)
 • Hồ sơ quyết toán (nếu có)
 • Các hợp đồng thi công (nếu có)
 • Bản vẽ thiết kế (nếu có)
 • Bản vẽ hoàn công
 • Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình 
 • Các bài viết khác

  Hỗ trợ tư vấn

  Ms Na:

  phone 0969739968

  Phòng KD:

  phone (08) 6682 9775

  Tin tức nổi bật

  Thông tin tuyển dụng